Geschiedenis van de vereniging


Organisatie

Naam organisatie                           : Oranje Vereniging Leusden

Adres organisatie                           : Tarweland 20  

Doel 

De Oranjevereniging Leusden (OVL) stelt zich als doel het organiseren van nationale herdenkingen en vieringen, Koningsdag en andere locale activiteiten.

Doelgroep 

Als doelgroep zie de OVLeusden de bewoners van Leusden en omstreken en geïnteresseerde van buiten de regio.

Positie

De OVLeusden is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV

 

KBOV

 De KBOV stelt zich als doel:

- eenheid te brengen in de Oranjebeweging in Nederland;

- het behartigen van de belangen van de leden;

- het bundelen en ondersteunen van hun activiteiten

 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is opgericht op elf juni tweeduizend twaalf en is een samenvoeging van de Federatie van Oranjeverenigingen (twaalf juli negentienhonderd tweeënvijftig) en de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen (negen april negentienhonderd tien). Op drieëntwintig augustus tweeduizend tien is het predikaat "Koninklijk" toegekend.tie volgt